Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Rukovodstvo Fakulteta
Predsednik Saveta prof. dr Željko Bjelajac
Dekan prof. dr Marko Carić
Prodekan za nastavu prof. dr Milorad Bejatović
Prodekan za nauku, kvalitet i razvoj prof. dr Milan Počuča


Adresa

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Geri Karolja br. 1
21000 Novi Sad
Srbija

Centrala: 021/400-499
Dekanat : 021/400-499
Sekretar : 021/400-499 (opcija XX)
Email: office@pravni-fakultet.info
Internet adresawww.pravni-fakultet.info

Nivo studija Studijski program Modul Trajanje Broj ESPB Zvanje
Osnovne akademske studije Pravo Opšte pravo 4 školske godine8 semestara 240 ESPB Diplomirani pravnik
Osnovne akademske studije Pravo Privredno pravo 4 školske godine8 semestara 240 ESPB  Diplomirani pravnik
Osnovne akademske studije DLS – opšte – pravni studijski program 4 školske godine8 semestara 240 ESPB Diplomirani pravnik
Master akademske studije Pravo Opšte pravo 1 školska godina2 semestra 60 ESPB Master pravnik
Pravo Unutrašnji poslovi 1 školska godina2 semestra 60 ESPB Master pravnik
Doktorske studije Studijski program Krivično pravo 3 školske godine6 semestara 180 ESPB Doktor nauka – pravne nauke
Privredno – pravni studijski program 3 školske godine6 semestara 180 ESPB Doktor nauka – pravne nauke

 Visokoškolske jedinice van sedišta fakulteta bez svojstva pravnog lica u Šapcu, Subotici, Nišu i Beogradu

Nivo studija Studijski program Trajanje Broj ESPB Zvanje
Osnovne akademske studije Opšte-pravni studijski program 4 školske godine8 semestara 240 ESPB Diplomirani pravnik  uverenja o akreditaciji

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu osnovan je 2000. godine i od svog nastajanja do danas prerastao je u visokoškolsku ustanovu koja danas predstavlja jednog od lidera u oblasti obrazovanja kompetentnog i profesionalnog kadra u oblasti pravnih nauka. Pored sedišta u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe ima akreditovane visokoškolske jedinice u Subotici, Šapcu, Nišu i Beogradu.

Studijski programi koji se realizuju na Fakultetu su pripremljeni na temelju vizije boljeg, bržeg i efikasnijeg visokoškolskog obrazovanja, čiji je cilj sticanje kompetencija i sposobnosti koje će studentima omogućiti da se aktivnije i kreativnije uključe i doprinesu stvaranju pretpostavki za izgradnju društva znanja. Kompetentan nastavni kadar studentima pruža fundamentalna znanja iz oblasti pravnih nauka i uspešno priprema studente za polaganje pravosudnog ispita.

Studenti koji su završili studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu uspešno nalaze zaposlenje, jer su tokom studija osposobljeni da postanu odgovorni profesionalci, sposobni da se prilagode novim situacijama u praksi i da sa lakoćom analiziraju pravne probleme pred kojima se nađu, a u cilju rešavanja konkretnog pravnog slučaja na najbolji mogući način. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, kao jedna od vodećih proaktivno orijentisanih visokoškolskih institucija, uvažava činjenicu da savremeno tržište rada zahteva visoko osposobljene profesionalce, stoga uz pružanje kvalitetnog i sveobuhvatnog teorijskog znanja, obezbeđivanje praktičnog iskustva ne posmatra kao prestiž, već kao neophodan element procesa obrazovanja. Upravo iz tog razloga u okviru Fakulteta su oformljeni Centar za edukaciju i specijalističke kurseve i Centar za evropske integracije. Cilj osnivanja ovih centra jeste kontinuirana edukacija, stručno i naučno usavršavanje studenata, diplomiranih, ali i zaposlenih lica koja kroz dopunsku edukaciju, druge edukacione aktivnosti i specijalističke kurseve unapređuju znanja i veštine potrebne za sadašnju i buduću poslovnu orijentaciju. Brojni specijalistički kursevi koji se organizuju u okviru ovih centara okupljaju veliki broj gostujućih predavača koji svoje bogato iskustvo nastoje da prenesu kroz mnoštvo raznih primera iz prakse. Pored velikog broja specijalističkih kurseva Fakultet obezbeđuje studentima i praksu u Osnovnom i Višem sudu, kao i u privrednim organizacijama.

Dugogodišnje iskustvo i rezultati nastavnog kadra, kao i uspesi svršenih studenata predstavljaju garanciju da će Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i u budućnosti u potpunosti odgovoriti novim izazovima i nastaviti sa daljim razvojem u oblasti nauke, ali i u procesu prenošenja kako teorijskih tako i praktičnih znanja.