Obezbeđenje kvaliteta

STRATEGIЈA OBEZBEĐENjA KVALITETA za period od 2016. do 2019.godine

Komisija za Kvalitet Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu:

 • prof. dr Mirko Kulić, rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu – predsednik Komisije
 • prof. dr Marijana Carić, predsednik Saveta Univerziteta – član
 • prof. dr Marko Carić, prorektor za međunarodnu saradnju  – član
 • prof. dr Dragan Soleša, prorektor za nauku – član
 • prof. dr Desanka Cenić Milošević, prorektor za nastavu  – član
 • Ljiljana Lastić, student prorektor – član
 • mr Olivera Smieško, menadžer kvaliteta Univerziteta – član
 • prof. dr Miodrag Brzaković, predstavnik osnivača Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu – član
 • Adam Malešević, predstavnik osnivača Stomatološkog fakulteta u Pančevu – član
 • prof. dr Srđan Stojanović, predstavnik osnivača Farmacetskog fakulteta, Novi Sad – član
 • Adriana Resler, referent Odeljenja za poslovni razvoj Farmaceutskog fakulteta, Novi Sad – član
 • Konstansa Majhenšek master pravnik, asistent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosudje u Novom Sadu – član
 • Svetlana Marković, generalni sekretar Univerziteta – član.