Naučnoistraživačka delatnost

Fakulteti u sastavu univerziteta obavljaju naučnoistraživački rad u cilju razvoja nauke i stvaralaštva, unapređivanja delatnosti visokog obrazovanja, odnosno unapređivanja kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog i umetničkog podmlatka, uvođenja studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Univerziteta. Delatnost Univerziteta zasniva se na jedinstvu obrazovnog i naučnoistraživačkog rada.

Naučni rad na Univerzitetu ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u oblasti prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih i medicinskih nauka. Naučnoistraživački rad na Univerzitetu, obavlja se u cilju razvoja nauke, unapređenja kvaliteta nastave, tj. unapređenja delatnosti visokog obrazovanja, istovremeno zasnivajući se na osnovnim načelima slobode i autonomije naučnoistraživačkog rada; javnosti naučnoistraživačkog rada, kao i rezultata naučnoistraživačkog rada; poštovanju standarda nauke i struke; konkurentnosti naučnih programa i projekata; kao i etike u skladu sa principima dobre naučne prakse i odgovornosti naučnika za posledice svog rada.

Fakulteti u sastavu Univerziteta učestvuju u značajnom broju domaćih i međunarodnih projekata. Više o projektima.

Časopisi

Fakulteti u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu izdavači su sledećih časopisa:

Pravo teorija i praksa Pravni fakultet za privredu i pravosuđe i Novom Sadu ISSN: 0352-3713
Ekonomija – teorija i praksa Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu ISSN: 1820-9165

Skupovi

Pregled naučnih konferencija i drugih skupova u organizaciji Fakulteta u sastavu Univerziteta:

Broj odbranjenih doktorskih disertacija na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je opredeljen da svojim aktivnostima podstiče mlade, talentovane i motivisane studente da se uključe u naučnoistraživački rad.

Broj doktoranata 01.10.2015.godine do 30.09.2016. godine
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu – 12 odbranjenih doktorata
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu – 6 odbranjenih doktorata
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu – 6 odbranjenih doktorata
Stomatološki fakultet u Pančevu – 3 odbranjena doktorata
Broj doktoranata 01.10.2014.godine do 30.09.2015. godine
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu – 8 odbranjenih doktorata
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu – 7 odbranjenih doktorata
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu – 9 odbranjenih doktorata
Stomatološki fakultet u Pančevu – 4 odbranjena doktorata
Broj doktoranata 01.10.2013.godine do 30.09.2014. godine
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu – 9 odbranjenih doktorata
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu – 4 odbranjena doktorata
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu – 6 odbranjenih doktorata
Broj doktoranata 01.10.2012.godine do 30.09.2013. godine
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu – 4 odbranjena doktorata
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu – 13 odbranjenih doktorata
Stomatološki fakultet u Pančevu – 2 odbranjena doktorata
Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća iz Beograda – 10 odbranjenih doktorata
Broj doktoranata od 01.10.2011.godine do 30.09.2012.godine
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu – 4 odbranjena doktorata
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu – 11 odbranjenih doktorata
Stomatološki fakultet u Pančevu – 1 odbranjen doktorat
Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća iz Beograda – 2 odbranjena doktorata
Broj doktoranata od 01.10.2010.godine do 30.09.2011.godine
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu – 6 odbranjenih doktorata
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu – 10 odbranjenih doktorata
Broj doktoranata od 01.10.2010.godine do 30.09.2011.godine
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu – 6 odbranjenih doktorata
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu – 10 odbranjenih doktorata
Broj doktoranata od 01.09.2009.godine do 30.09.2010.godine
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu – 7 odbranjenih doktorata
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu – 5 odbranjenih doktorata
Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća iz Beograda – 2 odbranjena doktorat
Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu – 6 odbranjenih doktorata
Broj studenata koji su završili osnovne studije,
magistarske studije i broj odbranjenih doktorskih disertacija zaključno
sa 30.09.2009.godine
Broj diplomiranih studenata: 2.594
Magistarske studije završilo: 236 studenta
Odbranjeni doktorati:
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu – 35 odbranjenih doktorata
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu – 16 odbranjenih doktorata
Stomatološki fakultet u Pančevu – 3 odbranjena doktorata
Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća iz Beograda – 2 odbranjena doktorata
Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu – 7 odbranjenih doktorata
Fakultet za menadžment u Novom Sadu – 74 odbranjena doktorata
Fakultet za sport i turizam u Novom Sadu – 10 odbranjenih doktorata