Instituti

INSTITUT ZA STOMATOLOGIJU

 

stominst

Klinički rad studenata, specijalizanata i doktoranata se obavlja na INSTITUTU ZA STOMATOLOGIJU. Institut za stomatologiju čini šest KLINIKA:

  • Klinika za bolesti zuba;
  • Klinika za bolesti usta;
  • Klinika za protetiku;
  • Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju;
  • Klinika za oralnu hirurgiju i implantologiju;
  • Klinika za ortodonciju;

- sve klinike su kompletno opremljene najsavremenijom opremom svetski priznatih proizvođača;
– u radu sa pacijentima se koriste najsavremeniji stomatološki materijali;
– rad na klinikama se odvija kroz sve potrebne faze saniranja pacijenata, od dijagnostike pa do ugradnje implantata i kompletnog protetskog zbrinjavanja uključujući metalnu i bezmetalnu keramiku;
– na Institutu za stomatologiju se svake godine primi i sanira oko 1600 pacijenata kroz sve vidove stomatološke zdravstvene zaštite;
– uvedena je klinička primena lasera u stomatologiji u svakodnevni rad;
– sastavni deo za dijagnostiku u kliničkom radu se koristi ortopan sa telerengenom i digitalni rengen;
– svi protetski radovi se rade u fakultetskoj laboratoriji za protetiku;

INSTITUT ZA STRATEŠKI RAZVOJ, PREDUZETNIŠTVO I POSLOVNE PROCESE

mef2

Institut za strateški razvoj, preduzetništvo i poslovne procese svoje aktivnosti ostvaruje kroz naučno-istraživačke i razvojne projekte, organizaciju okrugih stolova, izdavačku delatnost, programe funkcionalnog obrazovanja, kao i pružanjem stručne pomoći preduzećima (menadžment konsalting) u rešavanju konkretnih problema iz prakse.

Institut je deo odnosno organizaciona jedinica Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije. Četiri osnovne oblasti rada Instituta su: naučno-istraživački rad, funkcionalno obrazovanje, menadžment konsalting i projekti. Više o Institutu moćete pogledati ovde.

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije
Direktor Prof. dr Miodrag Brzaković
Kontakt miodrag.brzakovic@mef.edu.rs