Farmaceutski fakultet, Novi Sad

Rukovodstvo Fakulteta
Predsednik Saveta mag. farm. Borislav Nalčić
Dekan doc. dr Nataša Jovanović Lješković


Adresa

Farmaceutski fakultet, Novi Sad

Trg mladenaca 5
21000 Novi Sad
Srbija

Centrala: 021/6615-897
Dekanat : 021/2101-922
Sekretar : 021/2101-922
Studentska služba : 021/6615-897; 064/659-2993
Email: office@faculty-pharmacy.com
Internet adresawww.faculty-pharmacy.com

Nivo studija Studijski program Trajanje Broj ESPB Zvanje
Osnovne strukovne studije Radna terapija 3 školske godine6 semestera 180 Strukovni terapeut-gerontoterapeut
Zdravstvena nega 3 školske godine6 semestera 180 Strukovna medicinska sestra
Integrisane akademske studije Farmacija 5 školskih godina10 semestera 300 Magistar farmacije
Farmacija – medicinska biohemija 5 školskih godina10 semestera 300 Magistar farmacije – medicinske biohemije
Specijalističke akademske studije Medicinska biohemija 1 školska godina2 semestera 60 Specijalista medicinske biohemije

Farmaceutski fakultet, Novi Sad osnovan je 2012. godine kada su akreditovane integrisane akademske studije Farmacije i Farmacije – medicinske biohemije i specijalističke akademske studije Medicinske biohemije. Činom akreditacije ovih studijskih programa Fakultet je postao prvi (i jedini) akreditovani privatni fakultet iz oblasti farmacije u širem regionu.

Svi studijski programi Fakulteta usklađeni su sa programima prestižnih evropskih univerziteta iz srodnih oblasti. 

Apsolutni prioritet u nastavi je praksa. Kroz visoke standarde nastavnog porcesa, praktičnu nastavu, posete terenu i obaveznu stručnu praksu velikog fonda časova studenti se pripremaju za realne situacije u praksi sa kojima će se susretati po završetku studija.

Praktična nastava izvodi se u malim grupama u savremeno opremljenim laboratorijama Fakulteta, eksternim nastavnim bazama i partnerskim institucijama. Za studente koji su zaposleni ili ne stanuju u Novom Sadu postoji posebna organizacija studija.

Kroz nastavni proces studente vode nastavnici i saradnici Fakulteta sa bogatim naučnim i praktičnim iskustvom stečenim u prestižnim ustanovama širom sveta kao što su National Health Institute, Marryland, USA; School of Medicine, New York, USA; United Nations, New York, USA; University of Greenwich, UK i dr.

Farmaceutski fakultet, Novi Sad nalazi se u centru Novog Sada, na Trgu mladenaca 5.

Dobro došli!