Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

Rukovodstvo Fakulteta
Predsednik Saveta prof. dr Marko Carić
Dekan prof. dr Dragan Soleša
Prodekan za nastavu prof. dr Maja Ćirić
Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju doc. dr Dragan Ilić


Adresa

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

Cvećarska br. 2
21000 Novi Sad
Srbija

Centrala: 021/400-484
Dekanat : 021/400-484
Sekretar : 021/400-484 (opcija 2)
Studentska služba : 021/400-484 (opcija 1)
Emailinfo@fimek.edu.rs
Internet adresawww.fimek.edu.rs

Studijski program Trajanje Broj ESPB Zvanje
Poslovna ekonomija i finansije 4 školske godine 240 ESPB Diplomirani ekonomista
Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija 4 školske godine 240 ESPB Diplomirani ekonomista
Inženjerski menadžment u agrobiznisu 4 školske godine 240 ESPB Diplomirani inženjer menadžmenta
Ekologija 4 školske godine 240 ESPB Diplomirani ekolog
Informatika 4 školske godine 240 ESPB Diplomirani informatičar
Studije na daljinu (DLS) Poslovna ekonomija i finansije 4 školske godine 240 ESPB Diplomirani ekonomista
Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija 4 školske godine 240 ESPB Diplomirani ekonomista
Studijski program Trajanje Broj ESPB Zvanje
Poslovna ekonomija i finansije 1 školska godina 60 ESPB Master ekonomista
Inženjerski menadžment u agrobiznisu 1 školska godina 60 ESPB Master inženjer menadžmenta
Ekonomsko-pravne studije Evropske unije 1 školska godina 60 ESPB Master ekonomista
Ekologija 1 školska godina 60 ESPB Master ekolog
Informatika 1 školska godina 60 ESPB Master informatičar
Studijski program Trajanje Broj ESPB Zvanje
Inženjerski menadžment u agrobiznisu 3 školske godine 180 ESPB Doktor nauka- industrijsko inženjerstvo/ inženjerski menadžment
Poslovna ekonomije 3 školske godine 180 ESPB Doktor nauka – ekonomske nauke
Ekologija 3 školske godine 180 ESPB Doktor nauka – ekološke nauke

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu – FIMEK predstavlja savršen spoj profesionalnog, modernog i priznatog edukovanja i usavršavanja u cilju sigurnog postizanja uspeha i napredovanja u poslovanju i karijeri. U fokusu naših aktivnosti su studenti kojima želimo da pružimo vrhunsko obrazovanje i održimo kontinuitet u njihovom usavršavanju.

U savremenim uslovima života, nezamisliva je organizacija društva i države bez ekonomske dimenzije. Danas, bez pomoći ekonomskih stručnjaka, nije moguće rešavanje brojnih pitanja iz ekonomske sfere u kojima se susreću i razjašnjavaju ekonomski odnosi različitog stepena složenosti. Poznato je da u uslovima sve većih potreba otvaranja nacionalne privrede, uključivanja u svetske tokove novca, robe, rada i kapitala postaje obaveza da se naši mladi kadrovi obuče i osposobe za takve vrlo složene poslove. Na temelju koji je postavljen, sledeći inovativan pristup obrazovanju, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu danas predstavlja dinamičnu obrazovnu zajednicu koja prihvata proaktivan pristup promenama u okruženju i kontinuirano usavršava svoje nastavne procese i celokupan sistem rada.

Nastavni plan i program sačinjeni su po uzoru na savremene koncepte studiranja, koji podrazumevaju samostalno kreiranje strukture programa, kroz opcione grupe predmeta. Struktura plana i programa Fakulteta je u skladu sa trendom reforme visokog obrazovanja u Evropi.

Ono po čemu se posebno ističemo je visok stepen interaktivne nastave, kompetentan nastavni kadar i saradnja s velikim brojem privrednih organizacija i fakulteta u zemlji i inostranstvu. Na taj način kod studenata formiramo pozitivan stav prema učenju, razvijamo želju za daljim obrazovanjem i napredovanjem u karijeri. Osim toga, posebnu pažnju poklanjamo pružanju ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja studentima, stoga je stručna praksa obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.

Studije na našem fakultetu karakteriše:

  • Rad u malim grupama,
  • Mentorske grupe,
  • Case study (studija slučaja),
  • Isticanje individualnog razvoja studenata,
  • Timski rad kroz razvoj interpersonalnih veština,
  • Sticanje praktičnih znanja,
  • Korišćenje savremene tehnologije.

Naš zadatak jeste da studentima obezbedimo visoka znanja, veštine i sposobnosti analitičkog rasuđivanja uz uvažavanje najviših akademskih standarda.

Po završetku studija, naši studenti su visoko osposobljeni za rad u oblastima poslovne ekonomije, finansija, bankarstva, međunarodne ekonomije, diplomatije i menadžmenta u prehrambenoj industriji, biljnoj i stočarskoj proizvodnji, ekologije i zaštite životne sredine, informatike i informacionih tehnologija.