Dokumenti i propisi

Dokumenti

Politika kvaliteta

Strategija obezbeđivanja kvaliteta

Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta

Osnovni zadaci i ciljevi

Kodeks o akademskom integritetu Univerziteta Privredna akademija u
Novom Sadu

Plan naučno-istraživačkog rada Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu za školsku 20014/2015. godinu

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u školskoj 2008/2009. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u školskoj 2009/2010. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2010/2011. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2011/2012. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2012/2013. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2013/2014. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2014/2015. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2015/2016. godini

Plan rada Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2014/2015. godini

Plan rada Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2015/2016. godini

Plan rada Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2016/2017. godini

Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu

Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu

Godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu