Dokumenti i propisi

Dokumenti

Politika kvaliteta

Strategija obezbeđivanja kvaliteta

Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta

Osnovni zadaci i ciljevi

Kodeks o akademskom integritetu Univerziteta Privredna akademija u
Novom Sadu

Plan naučno-istraživačkog rada Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu za školsku 20014/2015. godinu

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u školskoj 2008/2009. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u školskoj 2009/2010. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2010/2011. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2011/2012. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2012/2013. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2013/2014. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2014/2015. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2015/2016. godini

Plan rada Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2014/2015. godini

Plan rada Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2015/2016. godini

Plan rada Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2016/2017. godini

Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu

Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu

Godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu

Izveštaji

Izbori u zvanja

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu

Ljiljana Stanojević
Tatjana Dragičević Radičević
Tatjana Stojadinović
Svetlana Vukotić

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Vladimir Mikić – javnopravna uža naučna oblast
Vladimir Mikić – opšta i teorijska uža naučna oblast
Aleksandar Stevanović
Marijana Mladenov – međunarodnopravna uža naučna oblast
Marijana Mladenov-javnopravna uža naučna oblast

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

Stevan Jokić
Ivana Brkić
Nenad Gligorić
Marko Ivaniš
Dragan Radović
Branislav Veselinović
Maja Talević
Nenad Bojat

Stomatološki fakultet u Pančevu

Marjan Marjanović

Farmaceutski fakultet, Novi Sad

Svetlana Stojkov
Duško Manić
Jelena Nakomčić
Marija Malešević
Slobodan Gigov
Snežana Polovina
Zorica Šumarac
Danka Petrović

Podobnost kandidata

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu

Jelena Petrović
Milutin Matković
Zoran Mijalkovski

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

Adel Ahmed Maktuf Auhida
Dragan Turanjanin
Goran Zarić
Jovana Gardašević
Dragana Milić Ikonić

Stomatološki fakultet u Pančevu

Katarina Kalevski
Branislava Vuković

Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Vanja Ćupina
Goran Maričić
Marija Tasić

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

Milijana Roganović

Odluke

Odluka o poništenju izbora – dr Brano Miljuš