Dokumenti i propisi


Dokumenti

Politika kvaliteta

Strategija obezbeđivanja kvaliteta

Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta

Osnovni zadaci i ciljevi

Kodeks o akademskom integritetu Univerziteta Privredna akademija u
Novom Sadu

Plan naučno-istraživačkog rada Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu za školsku 20014/2015. godinu

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u školskoj 2008/2009. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u školskoj 2009/2010. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2010/2011. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2011/2012. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2012/2013. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2013/2014. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2014/2015. godini

Godišnji izveštaj Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2015/2016. godini

Plan rada Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2014/2015. godini

Plan rada Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2015/2016. godini

Plan rada Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u školskoj 2016/2017. godini

Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu

Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu

Godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu

Izveštaji

Izbori u zvanja

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu

Hugo Van Veghel
Marko Andrejić
Ivana Skenderović
Mlađan Maksimović
Sanja Maksimović Mioćević

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Borjana Vučurević
Jelena Dunđerski
Maja Pavlović-Šajtinac
Mirko Smoljić
Mina Zirojević – krivičnopravna
Mina Zirojević – međunarodnopravna

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

Marija Mihailović
Nada Protić
Aleksandar Pavlović

Stomatološki fakultet u Pančevu

Danimir Jevremović
Zoran Tambur
Dušica Banković Lazarević

Farmaceutski fakultet, Novi Sad

Branislava Teofilović
Nataša Jovanović Lješković

Podobnost kandidata

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu

Aleksandar Brzaković
Dragan Doljanica

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

Goran Šormaz
Luka Filipović
Nina Đurica

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Savo Minić

Izveštaj o oceni doktorske disertacije

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu

Biljana Viduka
Miloš Lučić
Vladmimir Varađanin

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

Ivana Brkić

Stomatološki fakultet u Pančevu

Nenad Borotić

Odluke

Odluka o poništenju izbora – dr Brano Miljuš