Doktorske studije

Studijski program Trajanje  ESPB   Akademski naziv Fakultet Polje nauke
Krivično-pravni studijski program 3 školske godine (6 semestara) 180   Doktor nauka – pravne nauke Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Poslovna ekonomija 3 školske godine (6 semestara) 180   Doktor nauka – ekonomske nauke Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Integralno – razvojni menadžment 3 školske godine (šest semestara) 180   Doktor nаukа u oblаsti menаdžment i biznis Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
Studije stomatologije 3 školske godine (9 trimestara) 180   Doktora medicinskih nauka – stomatologije Stomatološki fakultet u Pančevu Medincinsko polje
Ekologija 3 školske godine (6 semestara) 180   Doktor nauka – ekološke nauke Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Prirodno-matematičko polje
Inženjerski menadžment u agrobiznisu 3 školske godine (6 semestara) 180   Doktor nauka- industrijsko inženjerstvo/ inženjerski menadžment Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Tehničko-tehnološko polje

Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti

Pretraga digitalne biblioteke doktorskih disertacija