Centar za permanentno obrazovanje

Centar za permanentno obrazovanje i obuku (obrazovanje tokom čitavog života)  predstavlja posebnu organizacionu jedinica u sastavu Sekretarijata Univerziteta, bez statusa  pravnog lica.

Zadatak Centra je da kroz programe osposobljavanja organizuje specijalističke  kurseve, seminare i druge vidove permanentnog obrazovanja, omogući polaznicima usavršavanje za obavljanje stručnih – profesionalnih poslova.