Časopisi

Fakulteti u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu izdavači su sledećih časopisa:

Pravo teorija i praksa Pravni fakultet za privredu i pravosuđe i Novom Sadu ISSN: 0352-3713
Ekonomija – teorija i praksa Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu ISSN: 1820-9165