Akreditacija

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije je 11. juna 2010. godine, Uverenjem broj: 420-612-00-1308/08, akreditovala visokoškolsku ustanovu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.

Akreditacijom se utvrđuje da visokoškolska ustanova i studijski programi ispunjavaju standarde koje je utvrdio Nacionalni savet i da visokoškolska ustanova ima pravo na izdavanje javnih isprava u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

U postupku akreditacije visokoškolske ustanove utvrđuje se da li ustanova ispunjava i odgovarajuće uslove koji su, po Zakonu o visokom obrazovanju, predviđeni za date ustanove koje obavljaju visokoškolsku delatnost.

U sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu nalaze se četiri akreditovana fakulteta: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu i Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, koji ostvaruju delatnost visokog obrazovanja na sva tri nivoa studija, u okviru polja: društvenohumanističke, tehničko-tehnološke, prirodno-matematičke i medicinske nauke.

Visokoškolska ustanova može početi sa radom i obavljati delatnost po dobijanju dozvole za rad. Dozvolu za rad izdaje Ministarstvo, na zahtev visokoškolske ustanove, a na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, dozvolu izdaju njeni organi nadležni za poverene poslove.

Univerzitet poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, broj: 106-022-00417/2010-01 od 30. avgusta 2010.godine.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, na sednici odrzanoj 23.05.2014.godine usvojila je Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, u kome je konstatovano da Univerzitet ima pozitivnu ocenu u spoljašnjoj proveri kvaliteta, te da je u prethodnom petogodišnjem periodu napravio veliki napredak.

Kompletan Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu možete preuzeti ovde.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je 24.oktobra 2014.godine donela Uverenje, broj: 612-00-01609/2014-04, o ponovnoj akreditaciji Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.